Home

Woonzorgcentrum De Ark

Tarief Woonzorgcentrum

De dagprijs in het woonzorgcentrum omvat onkosten voor huisvesting, onderhoud van de kamer en maaltijden (inclusief dieetvoeding), verzorging, incontinentiemateriaal, aanbod animatie en abonnement televisie.

 

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs : medische onkosten, medicatie, kine en (para)medische zorgen welke niet gedekt wordt door het verzorgingsforfait, persoonlijke was, pedicure, kapper, telefoon , persoonlijke uitgaven en onkosten voor specifieke activiteiten (uitstappen, …).

Bewoners van woonzorgcentra die in regel zijn met de Vlaamse Zorgverzekering kunnen aanspraak maken op een maandelijkse tussenkomst van 130 €. Verdere informatie is te bekomen via de zorgkas waarbij men aangesloten is.

 

 

Type Kamer Prijs per dag per persoon
kamer één persoon 52,12 € 
kamer echtpaar 38,57 €