Home

Woonzorgcentrum De Ark

Over ons

De coördinatie van woonzorgcentrum De Ark verloopt via SAMENwerkingsverband OUDERenzorg Waasland of kortweg Samen Ouder. Deze vzw bundelt op beleidsniveau 4 woonzorgcentra in Sint-Niklaas en Beveren.

Gedurende de laatste 20 jaar bouwde woonzorgcentrum De Ark een expertise op in de vraaggestuurde zorg met accent op bewoners met een ernstige zorggraad en senioren met dementie. Voor deze laatste doelgroep is er een aangepaste zorgafdeling die onderverdeeld is in drie subgroepen waar de bewoners in een veilige omgeving en in kleinere groepen leven. De twee overige afdelingen richten zich naar bewoners met fysieke beperkingen en/of lichtere vormen van dementie of aanverwante syndromen.

Het zo goed mogelijk behouden van de autonomie en respect tonen voor de eigen wensen en voorkeuren vormen de sleutelbegrippen bij de individuele benadering van de bewoner. Een hoge mate van zorg vraagt ook  een gespecialiseerde aanpak die in woonzorgcentrum De Ark gegarandeerd wordt door een deskundig team verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici en logistiek medewerkers. Binnen specifieke domeinen zoals de zorg voor personen met dementie, palliatieve zorg of diabeteszorg hebben medewerkers zich gespecialiseerd en delen hun deskundigheid met de collega's. In nauw overleg met de bewoner, zijn naasten en de persoonlijke huisarts wordt alles in het werk gesteld om het welzijn en comfort tot het allerlaatste te blijven garanderen.