Home

Woonzorgcentrum De Ark

Assistentiewoningen De Karmel

Woonzorgcentrum De Ark

Welkom in woonzorgcentrum De Ark

Voor meer info over onze projecten: http://www.vzwabram.be/abram-foundation
Jullie giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

In woonzorgcentrum De Ark bieden wij een kwalitatief woon- en leefklimaat aan zorgbehoevende senioren. Belevingsgerichte begeleiding en vraag gestuurde warme zorg zijn de sleutelbegrippen. Het woonzorgcentrum beschikt over 105 woongelegenheden en 5 plaatsen kortverblijf in een gebouw dat huiselijkheid combineert met functionaliteit , afgestemd op individuele noden. Er is eveneens een gespecialiseerde afdeling met aangepaste zorg voor senioren met dementie of aanverwante aandoeningen. Woonzorgcentrum De Ark is gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, in de nabijheid van de Grote Markt en het stadspark. Nieuwbouwproject 'De Karmel' : zie fotogalerij